Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van het Tamboerkorps (TBK) van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht begint in 1946 bij hoornist Theunis de Vries. Mede door steun van zijn commandant heeft hij een tamboerkorps geformeerd: de “Drumband” c.q. het “Muziekkkorps van de Luchtvaarttroepen”. In 1951 bestaat het korps uit 24 dienstplichtigen en wordt het toegevoegd aan de nieuwe Luchtmachtkapel.

Tot de afschaffing van de dienstplicht bestond het tamboerkorps uit dienstplichtige soldaten die “voor hun nummer” bij de luchtmacht opkwamen. Na korporaal Theunis de Vries, sergeant-majoor Jan Eijkhout en adjudant Ruud Böhmer stond het Tamboerkorps(later: de Drumfanfare) onder leiding van ELt Maarten Pijnenborg.

Na de opschorting van de opkomst voor de dienstplicht is het Tamboerkorps verder gegaan als Drumfanfare waar de leden een contract voor bepaalde tijd met de Luchtmacht afsloten. In 2011 is als gevolg van ingrijpende bezuinigingen bij Defensie de Drumfanfare helaas opgeheven.

Op 29 juli 2016 hebben Joop Derks, Albert Rottier en Fred de Jong opgericht: de Stichting Reünisten van het Tamboerkorps/de Drumfanfare van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht (kortweg: Stichting Reünisten TBK/DF KLu-kapel).