Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van de VDKLu begint in 1946 bij hoornist Theunis de Vries. Mede door steun van zijn commandant heeft hij toen een tamboerkorps geformeerd: de Drumband van het Commando Luchtvaarttroepen (kortweg: L.V.T. Drumband), alsmede het Muziekkorps van de Luchtvaarttroepen. In 1951 bestaat de Drumband uit 24 dienstplichtigen en worden zij toegevoegd aan de nieuwe Luchtmachtkapel.

Tot de afschaffing van de dienstplicht bestond het Tamboerkorps (TBK) uit dienstplichtige soldaten die “voor hun nummer” bij de Koninklijke Luchtmacht opkwamen. Na kpl Theunis de Vries, sm Jan Eijkhout en adj Ruud Böhmer stond het Tamboerkorps en later de Drumfanfare onder leiding van elt Maarten Pijnenborg.

Na de opschorting van de opkomst voor de dienstplicht is het Tamboerkorps in 1996 verdergegaan als de Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht, waar de leden een contract voor bepaalde tijd met de Luchtmacht afsloten. In 2011 is als gevolg van ingrijpende bezuinigingen bij Defensie deze Drumfanfare helaas opgeheven.

Op 29 juli 2016 hebben Albert Rottier, Fred de Jong en Joop Derks opgericht: de Stichting Reünisten van het Tamboerkorps/de Drumfanfare van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht (kortweg: Stichting Reünisten TBK/DF KLu-kapel). Van daaruit is op 2 november 2018 de Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht (VDKLu) opgericht. Het korps staat onder leiding van dirigent Fred de Jong en slagwerkinstructeur/tamboer-maître Marcel van der Stelt.