Wie zijn wij

De Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht (kortweg: VDKLu) is een drumfanfare die is ontstaan uit muzikanten die hebben gediend bij de Koninklijke Luchtmacht als dienstplichtige, KVV’er of BBT’er bij het Tamboerkorps (TBK) of de Drumfanfare. Wij zijn geen onderdeel van Defensie c.q. de Koninklijke Luchtmacht maar een “burgerorkest”. De officiële oprichting vond plaats op 3 november 2018.

De ontstaansgeschiedenis begon in 1946 met de oprichting van de “Drumband van het Commando Luchtvaarttroepen” (kortweg: de L.V.T.-drumband geheten) door Theunis de Vries. In 2021 wordt daarom het 75-jarig jubileum gevierd.

Onze standplaats is Nijmegen; wij repeteren doorgaans op de plek waar het korps ooit is ontstaan en waar we tot 1995 waren gestationeerd: het kazernecomplex van de LIMOS aan de Gelderselaan.E-mail algemeen:        mail@vdklu.nl
E-mail secretariaat:    secretaris@vdklu.nl
Boekingen                 arjan@vdklu.nl

Postadres secretariaat:
Molenparkweg Oost 13
6741 ZS Lunteren